Loading...

Reisebestemmelser

SKADE PÅ BÅT/MOTOR – FORSIKRING

Alle våre båter er forsikret *, men med følgende egenandeler;

    • Dieselbåter        Egenandel               NOK 20.000,–
    • Bensinbåter       Egenandel               NOK 10.000,–
Egenandel må betales til huseier ved skade på båt/motor. Alle skader med totale kostnader under disse egenandelene (propell o.l.) betales fullt ut direkte til båteier. Ved større skader som er forårsaket av grov uaktsomhet eller utført i alkoholpåvirket tilstand gjelder ikke egenandelsatsene. I slike tilfeller må totale kostnader for skaden betales fullt ut.  Eventuelle kostnader knyttet til redningsaksjon dekkes ikke i disse tilfellene, og leietaker har ingen rett på erstatningsbåt for resten av oppholdet.

* Alle båter ved Angelamfi Kvenvær og Grefsnesvågen har egenandel på NOK 20.000
* Feriehusene 239 + 240 har egenandel på NOK 15.000.
* For båter fra Gurvikdal Havfiskesenter og Sula Rorbuer gjelder egne forsikringsregler. Se under beskrivelse av senteret.
For å unngå skader ber vi alle om å benytte kun kartplotter (IKKE ekkolodd) ved kjøring i og rundt holmer og skjær.

Reisebestemmelser